Sản phẩm

YUBEN CRIMPING MACHINE P32S

Máy bấm ống thủy lực YUBEN P32S được thiết kế hiện đại dễ sử dụng với lực ép 2400kn,với 12 bộ khuôn đi kèm từ 14~69.

Mô tả

Máy bấm ống P32S được dựa trên nền tảng của máy P32 được nâng cấp thay đổi thiết kế sao cho sử dụng tối ưu,thuận lợi nhất.

Nội dung đang cập nhật...