Sản phẩm

Ống Tefnon bọc vải xanh,đỏ,đen…

Mô tả

Ống tefnon được gia cố thêm lớp vải xanh,đỏ,đen… để dễ nhận biết sử dụng giữa đường nước làm mát và đường nước,dầu nóng,hóa chất…

Nội dung đang cập nhật...