Sản phẩm

Tiêu chuẩn ren JIC

Bước ren JIC là tiêu chuẩn của Mỹ được dùng rộng dãi trên tất cả các máy móc,thiết bị của Mỹ côn 37 độ giúp kết nối các bộ phận lại với nhau.

Mô tả

PART NO. HOSE BORE (DN) HOSE BORE (DASH) DIMENSIONS (C) DIMENSIONS (S2) DIMENSIONS (S1) E (THREAD E)
26711D-04-04 7/16″ × 20 6 4 9 14 14
26711D-05-04 1/2″ × 20 6 4 9.5 17 17
26711D-06-06 9/16″ × 18 10 6 10.5 19 19
26711D-08-06 3/4″ × 16 10 6 11 24 24
26711D-08-08 3/4″ × 16 12 8 11 24 24
26711D-08-10 3/4″ × 16 16 10 11 24 24
26711D-10-08 7/8″ × 14 12 8 14 27 27
26711D-12-12 1.1/16″ × 12 20 12 15 32 32
26711D-16-12 1.5/16″ × 12 20 12 16 41 41
26711D-16-16 1.5/16″ × 12 25 16 16 41 41
26711D-20-20 1.7/16″ × 12 32 20 17 50 50
Nội dung đang cập nhật...